ท่าอากาศยานเลย
Loei Airport
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กันยายน 2558 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 
Vote
ท่านมีความพอใจข้อมูลในเว็บไซด์ท่าอากาศยานเลยอย่างไร
พอใจมาก
พอใจปลานกลาง
พอใจน้อย
ไม่พอใจ

กรมการบินพลเรือน

 
กรมการบินพลเรือน
จังหวัดเลย
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเลย
real-time-flight-schedule
ท่าอากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือน
สหกรณ์กรมการบินพลเรือน
 

ท่าอากาศยานเลย

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันคล้ายวันสถาปนากรมการบินพลเรือนครบรอบ 80 ปี
วันคล้ายวันสถาปนากรมการบินพลเรือนครบรอบ 80 ปี  new
ประวัติความเป็นมากรมการบินพลเรือน ในความคิดของมนุษย์เกี่ยวกับการบินปรากฏมาเป็นระยะเวลานานมาก ดังเช่นสมัยพุทธกาล สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ...
 
ประชาสัมพันธ์ การจุดบั้งไฟ การปล่อยโคมลอย ในช่วงเทศกาลลอยกระทง
ประชาสัมพันธ์ การจุดบั้งไฟ การปล่อยโคมลอย ในช่วงเทศกาลลอยกระทง  new
ท่าอากาศยานเลย ขอความร่วมมือการปล่อยโคมลอย และโคมควัน ในช่วงเทศกาลหรือมีการจุดบั้งไฟ ด้วยอัน่อให้เกิดอันตรายกับอากาศยาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเด...
 
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ณ. ศาลากลางจังหวัดเลย
ภาพกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ณ. ศาลากลางจังหวัดเลย  new
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร...
ภาพกิจกรรมรดน้ำพระศพพระสังฆราชสังฆปรินายก ปี ๕๖
ภาพกิจกรรมรดน้ำพระศพพระสังฆราชสังฆปรินายก ปี ๕๖
ภาพเข้าร่วมพิธีรดน้ำพระศพพระสังฆราชฯ กับจังหวัดเลย ณ วัดศรีสุทธาวาส อ. เมืองเลย จ.เลย ...
กิจกรรมวันจักรี 2556
กิจกรรมวันจักรี 2556
ข้าราชการท่าอากาศยานเลยเข้าร่วมกิจกรรมวันจักรีกับหน่วยงานในจังหวัดเลย ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมืองเลย...
 
วัตถุอันตรายที่ห้ามนำขึ้นอากาศยาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างวัตถุอันตรายห้ามนำขึ้นอากาศยาน
ob_danger.pdf 265 KB ดาวน์โหลด
กฏกระทรวง เรื่อง กำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๕๐
reguration-hazardous.pdf 67 KB ดาวน์โหลด
ประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันขึ้นในห้องโดยสารอากาศยาน
ord_gelSpray.pdf 63 KB ดาวน์โหลด
 
สิทธิผู้โดยสาร
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ พ.ศ. 2553
Passenger_Rights.pdf 98 KB ดาวน์โหลด
 
ระเบียบสนามบินเลย
ระเบียบสนามบินเลย ว่าด้วยการตรวจพินิจพื้นที่เคลื่อนไหวและระนาบสิ่งกีดขวางโดยผู้ดาเนินการสนามบิน
loei-rule01.pdf 133 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบสนามบินเลย ว่าด้วยการจัดสรรหลุมจอด การจัดการความปลอดภัย และการบริหารจัดการลานจอด
loei-rule02.pdf 139 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบสนามบินเลย ว่าด้วยการเข้า-ออกเขตการบิน
loei-rule03.pdf 134 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบสนามบินเลย ว่าด้วยการการบริหารจัดการอันตรายจากสัตว์
loei-rule04.pdf 122 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบสนามบินเลย ว่าด้วยการกวาดและการล้างทาความสะอาดลานจอด
loei-rule05.pdf 120 KB ดาวน์โหลด
 
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี ๒๕๕๕
annual_report_2012.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี ๒๕๕๔
annual_report_2011.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 26
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 14,998