ท่าอากาศยานเลย
Loei Airport
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2558 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
Vote
ท่านมีความพอใจข้อมูลในเว็บไซด์ท่าอากาศยานเลยอย่างไร
พอใจมาก
พอใจปลานกลาง
พอใจน้อย
ไม่พอใจ

กรมการบินพลเรือน

 
กรมการบินพลเรือน
จังหวัดเลย
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเลย
real-time-flight-schedule
ท่าอากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือน
สหกรณ์กรมการบินพลเรือน
เกาะติดข่าวการบิน
Facebook Loei Airport
 

ท่าอากาศยานเลย

ท่าอากาศยานเลย ยินดีต้อนรับ Welcome to Loei Airport...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม...
  

                       
   
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดเลย มาตราการการปล่อยโคมลอย โคมควัน และดอกไม้เพลิง
ประกาศจังหวัดเลย มาตราการการปล่อยโคมลอย โคมควัน และดอกไม้เพลิง  new
เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2558 จังหวัดเลย โดย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ประกาศ มาตรการการปล่อยโคมลอย โคมควัน และดอกไม้เพล...
 
ปล่อยโคมลอย โคมควันและจุดบั้งไฟ มหันตภัย!!ที่คุณคาดไม่ถึง
 
ตารางเที่ยวบิน Flight Schedule
ตารางเที่ยวบิน Flight Schedule  hot
ต้อนรับลมหนาว สูงสุด 5 เที่ยวบินต่อวัน ...
 
23 ตุลาคม 2558 ท่าอากาศยานเลย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
23 ตุลาคม 2558 ท่าอากาศยานเลย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช  new
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 ท่าอากาศยานเลย โดยนายธีรวัฒน์ ตั้งทิพย์รักษ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเลย มอบหมายให้ นางรจนา นครขวาง หัวหน้าฝ่ายบริหารและพิธี...
 
ท่าอากาศยานเลยเพิ่ม 5 เที่ยวบินต่อวัน รองรับนักท่องเที่ยว
ท่าอากาศยานเลยเพิ่ม 5 เที่ยวบินต่อวัน รองรับนักท่องเที่ยว  new
...เพื่อเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว ซึ่งจังหวัดเลยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่จะมาสัมผัสอากาศหนาว ในช่วงเดือน พ.ย.-มี.ค. เป็นจำนวนมาก...
 
 
สิทธิผู้โดยสาร
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ พ.ศ. 2553
Passenger_Rights.pdf 98 KB ดาวน์โหลด
 
ระเบียบสนามบินเลย
ระเบียบสนามบินเลย ว่าด้วยการตรวจพินิจพื้นที่เคลื่อนไหวและระนาบสิ่งกีดขวางโดยผู้ดาเนินการสนามบิน
loei-rule01.pdf 133 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบสนามบินเลย ว่าด้วยการจัดสรรหลุมจอด การจัดการความปลอดภัย และการบริหารจัดการลานจอด
loei-rule02.pdf 139 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบสนามบินเลย ว่าด้วยการเข้า-ออกเขตการบิน
loei-rule03.pdf 134 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบสนามบินเลย ว่าด้วยการการบริหารจัดการอันตรายจากสัตว์
loei-rule04.pdf 122 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบสนามบินเลย ว่าด้วยการกวาดและการล้างทาความสะอาดลานจอด
loei-rule05.pdf 120 KB ดาวน์โหลด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 10
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 17,788